RSS

Min bloggliste

Skisser


Ikke så lett å se. Små frimerker, med konsepten av illustrasjonene. En del kommentarer, og ord som skal med illustrasjonene. Det er flere, men vises veldig dårlig her. Poenget er at til vanlig skisserer jeg ikke så lite eller med nesten ingen detaljer. Kun nok informasjon slik at jeg kan minnes på det jeg så for meg i hodet. Merker at det å jobbe med datamaskinen gjør noe med tegneprosessen min. Jeg vet jeg skal jobbe godt og nøye på datamaskinen. Kjenner likevel at idefasen er viktig, hvordan en skal bygge illustrasjonene opp. Vil ikke si at jeg er mindre nøyaktig, kanskje bruker mindre tid på ideskissene men ikke på det å utvikle ideene. Det som blir spennende nå, er om jeg klarer å omsette ideene ut slik mitt indre bilde er. Har jeg nok kunnskaper og ferdigheter med det datatekniske, og ikke for å nevne med å komponere en illustrasjon? Er på vei inn i en ny fase med det skapende, og kjenner det er skummelt.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar