RSS

Min bloggliste

arbeider videre med Utsikter


Er ikke i mål enda, men føler at jeg er på vei. Deilig å kunne jobbe videre med illustrasjoner uten å starte på nytt. En kamerat av meg sa noe interessant i går. Han hadde skisset opp en tegning fra en kjent kunstner, og skulle male det. Men sa at det å sette farge på det grudde han seg til. Alle feil ville bli så tydelige, og måtte være nøyaktig. Synes at dette var tanker jeg kjenner meg godt igjen i. Denne gang har jeg valgt fargene, men dermed glemt linjene. Hadde jeg valgt photoshop, kunne det lett la seg gjøre. Kanskje derfor mange illustrastører benytter seg av det?

Er ikke ferdig helt med disse to, men skal jobbe videre nå!!

Jobbe jobbe

Sitter inne i en fin stim.
Har tre ulike illustrasjoner med Hedda oppe,
ser på dem, og tenker veldig mye linjer og retninger.
Ser i dag mye klarer enn tidligere.
Feil som jeg vanligvis ikke gjør.
Trykker på den ene, ser på den andre,
justerer øyner, retniger på ansiktet,
det begynner å ta litt form.
Må da åpne enda et nytt for å se der.
Kjenner at det går på høygir i hodet,
og alle tankene går så raskt.
Må hente meg inn igjen for å notere.
Ikke noe problem i forhold til det tekniske hvordan det skal endres.
I dag kjente jeg at fokuset på selve tegningen kom godt på plass.
Kan det ha noe med at mine tekniske ferdightere er bedre?
Kanskje tegneferdigheter også, likevel tror jeg at jeg har tegnet med flater og farger denne gangen.
Normalt er det med blyant og der strekene er viktigste.
Fargene har tatt vekk fokuset mitt.
Nå er det på plass, og
kjenner meg ivirg på å jobbe.

Justering av tog


Litt mer hår her, og la linjen gå innover med tinningen. Slik ja, det ble bedre, drar linjen på de tre andre i toget også. Zoomer ut, betrakter. Ikke helt jevn linje på hun med det brune håret. Lager genseren til mammaen, fikser på håret til Jenny. I tankene er tegningen av Jenny. Ønsker det likt henne, og vet ikke om det er helt likt. Hele tiden går tanken om linjer, falter og overlappinger. Tenker ikke så mya på farge nå. Nå gjelder det å få rette linjer og flateforhold. Hele tiden mens jeg arbeider, benyttes angrekanppen. Hvis jeg tar vekk noe, og angrer komme det fram igjen. Føler at jeg har en større sjanse å arbeide med illustrasjonene etterpå. Det kan være at hvis jeg var en berde tegner, at behovet for å justere etterpå var mindre. Men slik det er nå, passer denne arbeidsformen. Merker at jeg bruker mindre tid på det tekniske og tenker mye mer på helheten av komposisjonen.

Tegne med farger

Tegner med farger direkte,
og noen fordeler er der,
men opplever at selve streken blir anerledes enn med penn.
Det kan være det at fargen tar så mye oppmerksomhet,
at propersjoner, perspektiv fordreies i mitt indre bilde.
Jeg ser feil jeg gjør som jeg sjelden ville gjort med blyant.
Det kan og ha med tegnestilen,
den forenklede uten detaljer.
Ser at dette utfordrer,
og er ikke fornøyd enda.
Fortsetter å tegne med farge.

Justering av unntaket

Åpner opp unntaket, finner fram rette pensel og fargekart, og gjør meg klar. Fjerner de svarte konturene rundt, tilfører lysere nyanser. Kjenner at dette stemmer ikke, får ikke fram figuren på kroppen. Synes dette ble merkelig. Hvis jeg skulle begynt med denne stilen, blir det mye retusjering på alle illustrasjonene. Synes ikke at jeg mestrer det tegnemessig. Jeg har mest tegnet med gråblyant, og da synes jeg at jeg får det til . Det kan være mine egne ferdigeter med nyanseringer i farge er for dårlige. Jeg forkaster dermed denne planen. Og går tilbake til utgangspunktet som jeg ikke er helt fornøyd med.
Jeg synes at munnen og hodet på mammaen er ikke rett, i tillegg må det gjøres noe med øynene. Jeg kjenner at det er tut å starte. Føler at jeg ikke har flyten. Det står ikke klart for meg hva jeg skal gjøre, men at noe må gjøres. Justerer, og underveis starter heldigvis maskineriet. Hedda rekker meg ikke så høyt, og dermed dras hun nedover. Jobber mye med ansiktet og øynene. Ser at øynene er kanskje enda litt for store. Synes jeg plundrer mye, zoomer ut og inn. Men synes det passer bedre nå.
Stopper foreløpig her.Synes at munnen til mammaen var bedre nå, ellers ble den for måpene.I denne illustrasjonene har jeg lagt mange lag, og dermed merket jeg at det ble lettere når jeg arbeider etterpå. Flytter mellom lagene, fjerner og dermed unngår en del tekniske utfordringer. Ser at denne illustrasjonen ikke er helt ferdig. Jeg åpner opp mamma illustrasjonen og sammenligner, er de like, eller forskjellige. Må nok gå en runde over, da det er ulikheter, men så spørs det om det gjør noe? Ser på alle illustrasjoner, og ser at feks tog er ansiktet for smalt, ansiktet til Hedda på familietre må sees på pga vinklingen.

Å starte opp igjen

Har vært å reist, og dermed føles at jeg er kommet ut av tegningen.
Hvor var jeg i tankene når jeg sluttet sist?
Det var jo en del jeg hadde tenkt på?
Blar i bloggen, titter, leser,
tankene skrus på igjen.
Jo, jeg tenkte jo på at når jeg laget MJ var det uten svart kontur,
og lysere nyanse for å lage form.
Det synes jeg fungerte godt der.
På Jenny sin illustrasjon Debut er det svart,
og fungerer ikke.
Tenker å prøve det ut på illustrasjonen Unntaket som jeg ikke har fått til slik jeg vil.
Kjenner at motivasjonen stiger.
Tenker også på nye,
men har tenkt jeg vil bearbeide de jeg har.
Så kan jeg se etterpå.

Tenker

Ser nedover på bloggen,
og ser på illustrasjonen med triumf og nye familetre,
ser at her er formen på ansiktet til Jenny mindre enn ved Debut.
Veldig greit å få et raskt overblikk på flere illustrasjoner samtidig,
streken min endrer seg,
og ser at jeg vil inn på de første illustrasjonen og justere.
Kan være at jeg ønsker å ikke ha for sterke tegneseriestil.
Ser en gang til, jo det er noe å gjøre her ja.

Justering av debut

Kopierer inn illustrasjonen med radioen, og forminsker den. Synes likevel at MJ viser nok igjen. Tenker at lyden vil deretter gi nok for betrakteren. Prøvde å lage noen lysere områdere på Jenny i stedet for svart. Synes ikke at jeg fikk det til nå. Lar de være der, men må justere på dem. Mens jeg arbeider går tanken til illustrasjonen kalt unntaket. Det kan være at lysere felter kan hjelpe på formen her. Skal prøve det..kanskje den kan komme i havn etterhvert. Justerte ovalen, men selv om jeg definerer størrelsen, så har det med hvordan resten er zoomet. Må finne ut hvaordan det skal gå teknisk. Slik at alle blir like store i forhold til et A4 ark.
Må gjøre noe mer genseren til Jenny...ikke helt på plass der jeg ønsker.Genseren må legges mer over det ene beinet for å vise forkortningen, ellers blir overkroppen litt for liten.

Justert teppefallJobbet med Michael Jackson,og tegnet ham i brunt for å passe fargene. Dermed er all tekst fjernet. Regner med de som kjenner til MJ forstår koblingen til sangen hans. Forstørret radion litt, da de andre gjenstandene er større. Lot MJ være litt større for å få fram at det er sangen som spilles på radion. Penselen flyter lett over tegnebrettet, og justerer bare litt etterpå. Plasserer på en hatt. Velger å legg noen lysere punkter for å skape litt form. Det betyr at jeg må gå over de andre illustarsjonen, men synes at det ble litt mer liv i illustrsajonen uten for mye detaljer. Jobbet greit med lagene. I hodet mitt tenker jeg at jeg kan sette på en lydfil av MJ når den settes sammen. Regner med at det er lov, så lenge det ikke skal selges- må undersøke rettighetene på dette. Ellers blir det vel å få Jenny til å synge strofene...det går jo og.


Justere teppefall


Åpnet opp teppefall for å se hva jeg kunne gjøre her. Tar vekk graderingen, da jeg har bestemt meg for ikke å bruke den effekten. Sitter og funderer på noe veilederne sa. Jeg har skrevet tekst beat it for jeg vil styre betrakteren til Micheal Jackson og hans bortgang. Til sangen Beat it har MJ en karakteristisk dansestil. Tenker at ved å fjerne teksten, men en slags ensfarged form med MJ i denne stilen kunne fungert. Jeg vil bruke dette bildet som utgangspunkt, men forenkle, putte på en hatt. Tenker at en brunfarge kan og fungere, da jeg ikke ønsker så mye svart.

Blogg

Blar i de ulike innleggene på bloggen,
noen nikker jeg annerkjennende til,
mens andre leser jeg og lurer på dem.
Raskt kan jeg finne fram til juni måned,
da begynte utkastene.
Ser endringer i tegningen,
ser endringer i måten jeg noterer på.
Bloggen fungerer godt til å lagre
visuelle innlegg og skriftlige.
Tilgjengeligheten til å finne bloggen er stor.
Får noen kommentarer av venner og kollegaer.
De er ikke klar for å skrive kommentar,
men gir dem til meg.
Kjenner at det å få respons på bloggen gjør noe,
tenker at det er stolt av det jeg gjør.
Det ligger et godt stykke arbeid bak denne masteren,
og føler at bloggen viser denne lange prosessen,
ikke bare til andre ,
men meg også.

Justering av triumfBegynner med den ovale formen som jeg nå har definert størrelse på. Sletter vekk Jenny, og jobber ved siden av for ikke å forskyve det andre. Ser at jeg deler inn i for få lag, og det blir mye jobbingen med å flytte objekter fram og tilbake i samme lag. Er det mange objekter i et lag, er dette et tidkrevende måte. Ser at det å ha flere lag, ville lettet denne jobben. Det må jeg skjerpe meg på. Drar i bordet og runder hjørner. Dette da andre gjenstander har runde former i andre illustrasjoner. Fikser det med stolen, og plassere stol bak Jenny. Synes at det fungerte bedre rett forfra. Jobber litt med å flytte i lag, men lager så overkroppen. Mikser lett mellom pensel og pentool. Betrakter illustrasjonen, og har indre regler for hvordan det skal være. Ikke like lett å få til. For eksempel vinkling på linjene for overkroppen, en liten vridning på dem begge. Videre endres kortene, og fargen. Dette med å innføre grønnfargen med jalapenos. Fargen er kanksje litt for klar, men vil vente med å endelige bestemme meg. Prøvde andre nyanser, men det vikret heller ikke bedre. Tar vekk tittelen.

Ny presentasjon av familien
Må justere ovalen slik den blir lik, det gjelder alle illustrasjonene.

Endre familietreet


Mens jeg arbeider med illustrasjonen jalapenos og Jenny, vandrer tankene til andre illustrasjoner. Familietreet var den første, og jeg husker at der er Jenny tegnet litt annerledes. Jeg finner raskt opp illustrasjoner og begynner å endre på ulike ting. Noen ting har jeg tenkt på tidligere, og notert at bør endres. Andre ting er som en sum av alle de vurderinger som er gjort underveis på de nadre illustrsjonene. I tillegg har nok mine kunnskaper og ferdighter på det tekniske frigjort tankekraft til illustrasjonene.
Navnene slettes, hvis det skal bli trykt kan de presenteres på en side for seg selv. Hvis det blir med lyd, kan de uttales. Fjerner graderinger, og velger samme bakgrunnsfage som de andre illustrasjonene. Jeg tenker nå at hvis de skal presenteres, blir det en og en i en oval form som de andre. I hodet mitt begynner presentasjonen å ta form. Når en betrakter fargene,ser det nesten ut som jeg har skiftet nyanser på mange. Det er rett og slett kontrasten blir mindre og fargene dempes. Liker det.

Justerer ned størrelsen på Hedda, og pga av litt dumme tekniske valg, måtte jeg kopiere Hedda og jobbe på siden. Ellers fikk jeg ikke kun karkert f. eks håret. Skifter fargen på munnen for å dempe dem litt. Synes at størrelsen nå passer bedre. Jenny skifter jeg ut , med Jenny fra jalapenos illustrasjonen. Hun får dermed litt rundere uttrykk, og halsen fungerer bedre. Fargen på håret til Thomas skiftes til den mellomste brunen. Det betyr jeg må inn på andre illustrasjoner etterpå. Jobber også er med å flytte opp halsen.

Kjenner at det å jobbe slik med å justere, liker jeg. Tankene vandrer om andre illustrasjner mens jeg jobber med denne. Jeg betrakter illustrasjonen på bloggen. Jeg tenker at hvis det blir presentert kun her, passer detaljenivået bra.

Tett på bamse 2

Henter fram illustrasjonen debut der Jenny er, og kpoierer inn i illustrasjonen. Tidligere har jeg jo tenkt på grensen hvor en skaper noe nytt. Tanken er å ha grunnformen på ansiktet likt, men likevel endres. Det er en av dataverdens muligheter, og det er mine tegninger som jeg lager. Men det må være en grense for det en kopierer av seg selv. En av illustratørene jeg intervjuet sa det fint; hvis jeg har noen fine øyner, kan jeg jo bruke dem igjen, men endre litt på dem. Betrakter Jenny og endrer munnen med pensel. Synes at bamsen blir for stor. HAr ikke helt tenkt meg på plasseringen av Jenny. Tenker at hun kan stå bak bamsen. Jeg ser på håret til Jenny, og vil endre på det. Kjenner jeg jobber ofet først med grove former for deretter å injustere. Først få det viktigste formene, propersjonen på plass, så justere.

Tett på bamse 2


Tar ned størrelsen på bamsen og hodet til Jenny. Flytter bamsen foran, og kjenner at tankene vandrer på formen til kroppen til Jenny. Tar å lage nye lag, og flytter bamsen i nytt lag og jobber deretter med kroppen. Vet at da skjer overlappingen automatisk. Jeg kjenner at tankene rundt det tekniske tar mindre plass når jeg tegner. Fører penselen lett over brettet, og lager kun en form. Bryr meg ikke om vinklinger er riktige, Vil få et helhetsinntrykk om det er greit at Jenny står bak.
Deretter kommer den rosa buksen på plass. Først tar jeg svarte stroke rundt, men da får jeg ramme nede, og det stemmer ikke. Tar vekk strokene, og kan lage nye med penselen etterpå. Tanken er at Jenny skal holde bamsen. Ser at armene er for lange, men konsentrer meg om å få armene oppå bamsen. Tenker at størrelseforholdet er rett. Jeg tar opp debut illustrasjonen og ser litt. Er Jenny i samme størrelse, og hvordan er klærne ?
Tar å lage litt luft under armene, da jeg tenker at når armene går litt ut til siden blir det luft. I tillegg er jo ikke jenta så rund. Må understreke at hun er ei jente. Ser at overgangen mellom buksen og genser er helt feil, men skal ta det etterhvert. Svinger penselen og lager armer som ligger oppå bamsen. Nå må jeg få til armene til å harmoniere. Hva vil det å si å harmoniere? Her har jeg jo andre illustrsajoner jeg har tatt en del valg som blir utgangspunktet. Det som går igjen er at armene er kortere.
Armene til bamsen flyttes oppå armene og en får en finere overgang. Lager to hender som legges lett overhverandre. Prøver å få til vinklingen på hendene slik det ser ut som når en holder noe på magen. Jobber med retningen på armene. Linjene før og etter bamsearmen er viktig at de skaper en helhet. Ser på meg selv når jeg holder armene slik, og vinkler mer armene. Smalere armer oppå, og fyller på med genser. Gjør buksen smalere, for å få slankheten fram. Hodet til Jenny stod for på skrå. Jeg drar og vender litt på halsen. Ser at det er viktig å bearbeide når en kopierer for å få best mulig forhold til overkroppen. Munnen ble for v- formet. Velger å lage en munn med pentool for å få en jevn munn. Er ikke helt fornøyd ennå med håret, og ser at armene blir for lange i forhold til resten av kroppen. Ikke den rette forkortingen.
Løfter ogg hendene i flere omganger, før jeg synes at de kan være slik nå. Synes at det passer bedre til mitt indre bilder hvordan det ser ut når en holder noe på magen. Fargelegger litt på håret, og lager det litt mindre. Legger noen svarte linjer ved albuen for å hentyde hvordan genseren samler seg. Jobber litt med halsliningen og. Det er ganske underlig å se på tegningen zoomet og ikke. Når en zoomer kommer disse ujevnhetene så klart fram. Jeg jobber der, men når jeg zoomer ut, kan en jo lure på hva jeg har gjort. Disse justeringen er ikke synlige når illustrasjonen er liten. Hadde en printet det ut, vill det vist. Rett og slett; slett arbeid vill en si. Jeg kjenner det er viktig å zoome inn og få koblinger. Ikke minst da jeg skisser rett på skjermen, jobber fra en grovform til den endelige illustrsajonen. Jeg setter et foreløpig stopp nå. Jeg må se på illustrsjonen en annen dag, er mer kritisk da .

Tett på bamse

Rammen gjør noe når jeg skal kompenere illustrasjonen. Bamsen er tenkt nede til siden, men at det ikke er et hjørne skaper en nærhet for meg. Det gjelder særlig da det ikke er mye bakgunn ellers. Velger den memmlomste brunnyansen, og denne gangen bruker jeg to ferdige former til bamsen. Deretter drar jeg i punkter på kroppen. Holdt på å glemme å lagre et utkast.
Svinger så penselen og bare raskt markerer der armer, bein og ører. Det er å få plassere hvordan de ulike delene skal være. Jobber raskt, og tenker at jeg flytter etterpå for å få det til. I hodet mitt har jeg bildet med Jenny og bamsen. Men ikke for mange farger her heller.
Vel, langt fra ferdig, tenker at føttene skal sees rett forifra og dermed tykkelsen. Den ene er feil, men tenker at jeg kopierer den venstre etterpå. Ser at hvis jeg kun har denne fargen, er det ikke like lett å se føttene eller vinklingen på armene. Må jobbe mer med overgangen mellom kropp, hodet og hals, for her ser det klumpete ut.
Jeg svinger penselen og lager lyse områder, Tar og kopierer den venstre foten og bare speiler den. Må jobbe mer med formen. Men synes dette er en grei måte så lenge det er få former og jeg skisser rett på datamaskinen. Tenker at hvis hadde skisset på hånd hadde jeg tenkt det emd former på arket. Nå gjør jeg den prosessen rett på dataen. For meg fungerer det godt. Greit å justere på skjermen, og kan prøve meg framover.
Legger på et nytt lag og markerer snuten, øyne.Bamsen ser litt sammentrykket ut, og føttene er jeg ikke ferdige med. Tenker at jeg justere litt på føttene, men så venter jeg å gjøre noe mer nå. Jeg skal plassere Jenny. Tror hun skal sitte litt ved siden av, men må tenke litt på hvordan hun skal sitte. I hovedsak er det vinklingen på føttene som blir avgjørende. Hvor skal jeg kutte linjen, og det har også noe å si for hvor nærme en kommer bildet.

Tett på Jalapenos 2

Jobber litt med stilken, og justerer formen litt.Drar litt i noen punkter i toppen for å få en fin overgang mellom stilk og jalapenos. Ser jo at formen er flat, noe jeg har valgt. På bildene av jalapenosen fra nettet var det på alle en lysere midten der høyden er. Tenker om jeg skal gjøre noe her. Det vil bli litt sånn med grønn fargen, at det er ikke på de andre illustrasjonene. Må vurdere dette etterpå.
Legger inn en lysere oransjefarge fra paletten. Bruker penselen for å skape formen. Jeg synes da at linjene blir litt mer dynamiske enn hvis jeg bruker pentool der kan bli for jevne. Jeg ønsker å bevare følelsen av at det er laget for hånd tross data. Jeg synes det lysere området fungerte godt, men ikke den brune stilken, da den er mer grønn i virkligheten.

Åpner paletten for grønn/gul som jeg har laget ut i fra samme bok som tidligere. Velger en av de mørkeste grønne. Ser iallefall ut som en gulrot nå.
Skifter ut lett hele jalapenosen med den samme grønne mørke. Da går stilken i ett, og prøver de ulike lysere grønnfarge, før jeg ender med denne nyansen. Den samme fargen tar jeg på det opplyste området. Inni meg kjenner jeg at dette fungerer mer mot en jalapenos. Kan gå for en grønn chili, men chilien er lengre og slankere i formen. Her er det litt på de indre bildene en har. Men chili er også et sterkt krydder.Jobber litt til med stilkformen. Disse småjusteringene viser best når jeg zoomer inn, jobber hele tiden med å zoome inn og ut. Det er et godt verktøy for å sitte å vurdere og justere.

Tett på Jalapenos


Svinger penselen og lager formen i en bevegelse, og deretter fyller den med oransjefargen. I første omgang er jeg fornøyd med formen. Jeg prøver å lage en slags topp øverst, litt slik at det ikke skal ligne en gulrot. Det faller helt naturlig å tegne nedover mot venstre. Noe som går igjen når jeg tegner. Det er lettere å få til ønsket linje når det går mot venstre. Ser at fargen ikke fungerer helt med en gang.

Velger den ene lyse blå for å lage stilken. Fromen på stilken er ofte litt buet og vridd i virkleigheten. Stilken vil være viktig for å vise at det er et krydder, og hva slags et. Bruker penselen og lager en form til utganspunkt. Nå ligger den oppå jalapenosformen, og det er ikke en fin overgang. Denne fargen fungerer ikke for meg.

Jeg prøver med den ene brunfargen, og legger formen bak. Synes at det så bedre ut, men minner for mye om en blanding av en gulrot og et eller annet. Det er ikke en teknisk utfordring denne illustrasjonen. Mer hvordan bruke få farge, detaljer men gi nok for at folk forstår hva det er. Jeg bestemmer meg for å prøve grønt. Jeg har ikke brukt den fargen før, og hvis jeg skal ha den med i paletten, bør den nok være på flere illustrasjoner. Det får jeg eventuelt bestemme meg for etterpå. Jeg arbeider konsentrert, og selv om jeg lagrer ofte og noterer, er jeg konsentrert.

Melissa Horn - Lät du henne komma närmre
Mens jeg tegner, hører jeg av og til på musikk eller radio. Av og til er det forstyrrende, mens andre ganger er det deilig i bakgrunnen. Melissa Horn gir en flott stemning. Musikk er også viktig. Musikk fungerer veldig godt når ideen er tenkt ut, og klare rammer for tenkt illustrasjon. Hvis jeg står fast, må jeg av og til ha en liten pause foran dataen. DA finner jeg en sang på radioen eller you tube og skrur volumet opp.

Tett på bakgrunn

Det å velge hudfargen som bakgrunn, hadde mest å si for ansiktet. Det er ikke vanskelig å få til ansiktsfarge på daten. Jeg ønsket en farge, men tenkte på den ovale formen av ulike grunnen. Den ene som en slags rammer for illustrasjonen, og i stedet for å "fade" ut gjenstander, stopper rammen dem. Videre assosiasjoner til nøkkelhull, og at en kikker inn til noe. En samler det, og skaper en form for nærhet. Den ovale formen bryter også med tegneserieformen, og en kan dermed stille sprøsmål hva er egentlig illustrasjonene mine?

Tett på Familepaletten

Rad 1 Fargene til Thomas
Rad 2 Fargene til Hedda
Rad 3 Fargene til Jenny
Rad 4 Fargene til Ellen

Fargepalettene ble også satt ut fra hvilke farger de ulike familiemedlemmene bruker til vanlig. Det som ble mest utfordrende var hårfargen til Thomas. Fargepaletten til Friendly hadde ingen dype mørke brunfarge, og måtte jobbe en del til å få en fargenyanse som fungerte. MAnge ble for gule. Jeg kunne jo valgt en annen farge, men ønsket også ha litt kontraster slik det er i virkleigheten. Fargepaltten ble lagret, og når jeg skal lage illustrasjonen med jalapenos er dette som er utgangspunktet. Dermed kan en jo se problematikken med fargen på jalapenosen? Skal jeg tilføre en farge til, men blir det da rett, og bør ikke den også da gå igjen i andre illustrasjoner? Jeg tenker at hvis jeg tilfører en farge, må jeg det. Ikke minst fordi tanken er at alle illustrasjoner skal vises sammen, enten trykket eller digitalt.
Videre ble hudfargen valgt, og da kom vi over til problematikken med bakgrunnsfarge!

Når jeg betrakter fargepaletten, ser jeg at brunfargen til Thomas ikke fungerer på nett. Når jeg trykker illustrasjonene ut, er det ikke samme kontrast. Dermed blir endelige valg av presentasjon litt viktig for endelig palett. Jeg skal legge til de to grønnfargene , og se hvordan det passer sammen.

Tett på fargepaletter

Fargepaletten gav meg ett grunnfundament jeg kunne jobbe ut ifra. Det å ha farger som passer sammen, men samtidig ulike.Det var flere kategorier, og ved å bla i denne boken gjenkjente jeg den stemningen jeg ønsket å formidle. En god, varm følelse som ville invitere betrakteren inn i illustrasjonene. Fargene skal være på alle illustrasjonene.


Fargenyansene for meg er viktige i denne illustrasjonsserien. Dette da det skal være lite detaljer,ikke bakgrunn og veldig forenklete illustrasjoner. Jeg jobbet med forslag fra en bok som heter Color Harmony, der ulike valører var satt sammen i kategorier. Jeg likte veldig godt fargenenyansene under kategorien Friendly. Mange varme oransjefarger, men samtidig blått til kontraster. Under ser du en side fra denne kategorien.

Jeg fant fram farger utifra denne kategorien, og valgte ut noen og prøvde å lage meg en familiefargepalett. Jeg ønsket at fargene skulle gå igjen. Dette for at en lett skal gjenkjenne karakterer, og huske de andre illustrasjonene slik at en for det som helhet. På den måten kan en få fram de ulikes personers sider. Selvfølgelig satt på spissen, da unger er mer enn morsomme og underfunderlige betraktninger på livet. Jeg valgte ut farger, dermed åpnet CMYK, og innstilte de ulike fargene. Av og til ble fargenyansene på min skjerm annerledes enn i boken. Det er jo en kjent sak at fargene ikke alltid er lik på dataen som når det trykkes. Jeg tok det som utgangspunkt, men ble av og til nødt å velge en lysere nyanse fordi på min skjerm ble det mye mørkere. Under ser du oversikt over bokas farger og innstillinger


Tett på Historien

Her er en av bamsene sammen med Jenny. Det er mange bilder med forskjellige bamser. Helt fra hun har vært et par år, har vi hatt denne jalapenosspøken. Litt fra oss foreldre som må passe på ordspråket. Når bamsen er rampete, sier han Jalapenos og må kjeftes på. Det er først nå i senere tid at forklaringen om at det er et sterkt krydder. Den samme spøken var blant Hedda, og en slags familieting. Men tror at mange familier har slags erstatningsord for de mer stygge som vi ikke ønsker barna skal lære. Hos oss jalapenos. Denne bamsen er mye det jeg har i tankene skal tegnes. Denne vil være utgangspunktet. Også Jenny da.
Jenney trenger ikk å tegnes helt lik, men det å få fram mimikken er viktig. Det er med å underbygge stemingen i anakdoten. Dermed er å ikke ha for detaljert ansikt viktig. Menneskene er dermed litt falte, flater og former blir viktig i illustrasjonene. Det er ikke brukt mange effekter for å skape 3 dimensjonalitet eller dybde. Tilsvarende med at det ikke skal være bakgrunn.

Tett på gjenstander

Bruker en del nettet for å lete etter visuelle bilder til inspirasjon. Denne gang for å undersøke hvilke farger jalapenosen finnes i. Jeg fikk opp flere bilder, og gleden er stor med valgmuligheter både innen rød, oransje og gul. Det gjør ingenting om at jeg har andre valører, men klart fargevalget må vise at det er jalapenos. Tror at folk flest forbinder med den grønne, men hvis jeg velger rødt tror jeg mange vil tenke på chilli. Selv om det også er et sterkt krydder, faller litt av begrepsbruken bort. Tror jeg må prøve de ulike nyansene når jeg tegner. Ikke minst blir tittelordet viktig her. Bruker også bildet for å se på formen og linjene til en jalapenos. Da blir det lettere å tegne. Jeg synes ikke at det er like lett å tegne ut fra indre bilder. Det betyr ikke at jeg må kopiere bildet inn for å tegne oppå, men mer å se etter for å få rett form. Jeg tenker enå at det skal være en jalapenos. Den vil være stor, og dermed kan det virke feil dimensjonert i forhold til virkeligheten. Det er ment som en måte å få understrekt at den er sterk og at det er det ordet som er i fokus. Bruker ofte nettet for å se etter bilder, også hvis jeg har indre bilder. Det er lettere å se etter visuelt enn å forklare med ord.

Tett på tittelord

Sitter og funderer på to gode tittler som kan gjenspeile historien. Har ikke funnet det ennå, og noen ganger kommer det lett. Andre ganger er det lettere å se etter illustrasjonene er gjort. Denne gangen er det ikke helt klart. Ofte ligger de i underbevisstheten, og jeg noterer underveis. Som oftest når jeg ikke tegner.Har notert noen. Tittel ordene vil være veldig styrende for hvordan illustrasjonene tolkes og betraktes. Jeg vil på den måten legge en del føringer, ikke minst å spille på ord konnatasjoner. Men siden jeg ikke skal ha en gjennomgående fortelling, men korte tekster på en eller anne måte, ser jeg at ikke alle mine ilustrasjoner til nå kan stå uten ord og få fram betydningen. Men jeg har ikke bestemt om hvordan jeg skal få fram tittelen. Foreløpig setter jeg de rett over illustrasjonen. Ikke sikkert det er mest hensiktsmessig. Tenker at når jeg endelig bestemmer presentasjonsform, at det vil være lettere å bestemme seg. Er ikke helt der ennå i prosessen.

Tett på skissen

Skissen er tegnet digitalt med penn. En rask skisse der kun ideen fanges. Henter fram de indre bildene fra jalapenos og jenny som sitter der med bamsen. Jenny har mange bamser, men tenker å bruke en tradisjonell bamse, også som en kan finne hvis en søker retro bamse. Det valget er for å få bamsen inn i samme sjangeren som gjenstandene i de tidligere illustrasjonene. Tenker at Jenny sittende kan være greit, rett forfra. Litt av at jeg ikke er fornøyd med illustrasjonen Triumf fra siden. Tenker at det skal være nærme. Jalapenos har jeg mest sett oppdelt og grønt. Tenker at det kan bli utfordrende i forhold til fargepalttene jeg har valgt. Jeg har ikke den type grønn? Hva skal jeg gjøre? Skal ta et lite søk etter bilder på nettet, og se om det kan komme en løsning. Her har jeg satt jalapenos som overskrift, men det er mer en arbeidstittel, og ikke de endelige tittlene. Velger å ha jalapenos først, for vi voksne vil se den og det passer til begrepsbildet vårt. Deretter å styre tankene mer til et barns bruk. På den måten påpeke poenget med illustrasjonen. Tenker at jalapenosen skal være stor og ikke noe rundt. Det er den som er poenget.

Tett på teksten

Hver av illustrasjonene har sitt utspring fra små anakdoter fra eget familieliv. Hvorfor akkurat disse historien? Historiene er ikke for langt vekke i tid, maks noen år. Ofte har de utgangspunkt i kommentarer fra barna, som for oss foreldre har skapt latter. Noen ganger gjør barna det med vilje, mens andre ganger helt utilsiktet. Jeg ønsker å bevare noen av disse historiene, ikke bare skriftlig, også visuellt. Dette legger noen føringer på illustrasjonene. Jeg ønsker at det skal være gjenkjennelig for meg, men samtidig såpass åpne at andre kan tillegge sine historien inn i dem. Tror det er en av hovedgrunnene til at det ikke skal være for mange detaljer i illustrasjonen. Få frem hovedtrekkene, og ofte er det noen motsetninger.
Denne kommentaren handler om jalapenos. Det har vært mye tulling med ordet, og at det er sterkt. Ungene har jo tenkt da at det er et ord som er stygt og ulovlig å si. Dermed mye rollespill med bamser og at de sier det. Jenny er veldig glad i bamser, og de må være med på mye rart. Med denne historien ønsker jeg å få fram tolkning og bruk av begreper. Barn tenker litt annerledes enn oss. Akkurat nå tenker jeg at teksten skal være audiativ, og at kanskje barna leser dem. At illustrasjonene ikke trykkes, men presenteres digitalt på blogg som er serie bilder satt sammen som en film med lyd. Må tenke på det.

Hvis jeg velger skrevet tekst, er det mange valg og konsekvenser. Håndskift kan skape en personlig nærhet, og illustrasjoner er tenkt på et voksent publikum som kan lese sammenhengende skrift. Det kan bli for utydelig. Størrelse, fonttyper og plasseringer av tekst vil være viktig? Jeg ser at det påvirker lesningen av illustrasjonene, men hele tiden har jeg tenkt at det skal være en form for tekst for å tydeliggjøre historiene. Ikke at de kan stå helt alene.