RSS

Min bloggliste

Hvorfor liker jeg best pensel?

Den digitale pennen er mest lik en blyant eller en penn å holde, men jeg liker best når den har funksjon som en pensel. En vanlig pensel har ofte lang skaft og ulik tykkelse. For små eller store linjer. Digitale pennen er konstant og hva gjør det med følelsen når en tegner? Spiller det inn, har det mindre betydning for meg siden jeg ikke har malt så mye ?På data er penselen som en kurve og lager noen få punkter. Etterpå kan en lett flytte, justere på punktene. Men ved blyant på data kommer utallige punkter, og nesten umulig å flytte på et punkt. Tror at mitt valg på pensel er at jeg tenker mer i linjer, kurver, hvor en strek begynner og skal slutte, hvordan kurven og formen på streken. Dette føler jeg er mest likt med en pensel på data. Kan det være derfor jeg liker den best? Ville det ikke vært lik tankegang med andre verktøy og?
Pentool og fungerer, og vil lage punkter, men jeg må stoppe mer opp bevegelsen og trykke ned? Betyr det så mye? Vil det endre seg hvis jeg behersker pentool enda bedre? At det ikke har en betydning?

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar