RSS

Min bloggliste

Refleksjon

En plass leste jeg at refleksjon var som et vindu der en selv ser og fokusere på et bestemt felt som gjør det mulig å konfrontere, forstå og arbeide mot å løse spenningen mellom hvordan en gjør ting og slik en ønsker det på feltet. ( C.Johns 2000)

Mine refleksjoner i arbeidet med digitale illustrasjoner skal forhåpentligvis fungerer som et vindu. Slik jeg betrakter det kan en se inn eller ut av vinduet. Å se inn er å fokusere på egne tanker og følelser, og skive disse ned. Å se ut er en beskrivelse av situasjonen som omgir en. Dette er jo satt litt på spissen, men mener at det er viktig å ikke forsvinne helt inn i egne tanker,men se på konteksten rundt.

Heldigvis er jeg i startgropen på dette arbeidet, og det er mye en kan reflektere på. Hvor dypt skal en gå? Hvor bredt skal en favne?Er det selve uttrykket på tegningene? Hvordan jeg arbeider? Hvor mye spiller mine ferdigheter på tegning inn? Verktøyvalg? Hvordan tilegner jeg meg kunnskap og anvender den? Har jeg et fastsatt mål?Spørsmålsrekken kan fortsette i det uendelige. Må jeg sette opp en struktur på refleksjonene, eller kan det vente?

Jeg sitter og reflekterer litt over dette!!

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar