RSS

Min bloggliste

Tegning

Dette synes jeg beskriver godt tegneprosessen:

" Å tegne er noe, som kan gå hurtig, og som er spontant, men de blivende streker er stabile. Tegneren kan studere dem så mye han har lyst. Handlingstakten kan man selv bestemme hastigheten av "

Fritt oversatt og justert av meg etter Donald A Schön i boka Den reflekterende praktiker s.139

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar