RSS

Min bloggliste

Målet

Synes arbeidet fløt på denne illustrasjonen.
Bruker lite energi på fargevalg da paletten er klar.
Vet at jeg ønsker å bruke linart pensel da illustrasjonen skal ha en likhet mellom seg.
Liker den penselen.
Følte at det jeg tenkte på forhånd ble uttrykt.
Tittelen her ble mer rett for hva jeg ønsker.
Tenkte lite på det tekniske,
da mange av valgene er tatt.
Føler jeg har funnet det uttrykket på illustrasjonen som
viser det er digitalt
MEN ikke for harde linjer og viser at det er for hånd.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar