RSS

Min bloggliste

Tett på Familepaletten

Rad 1 Fargene til Thomas
Rad 2 Fargene til Hedda
Rad 3 Fargene til Jenny
Rad 4 Fargene til Ellen

Fargepalettene ble også satt ut fra hvilke farger de ulike familiemedlemmene bruker til vanlig. Det som ble mest utfordrende var hårfargen til Thomas. Fargepaletten til Friendly hadde ingen dype mørke brunfarge, og måtte jobbe en del til å få en fargenyanse som fungerte. MAnge ble for gule. Jeg kunne jo valgt en annen farge, men ønsket også ha litt kontraster slik det er i virkleigheten. Fargepaltten ble lagret, og når jeg skal lage illustrasjonen med jalapenos er dette som er utgangspunktet. Dermed kan en jo se problematikken med fargen på jalapenosen? Skal jeg tilføre en farge til, men blir det da rett, og bør ikke den også da gå igjen i andre illustrasjoner? Jeg tenker at hvis jeg tilfører en farge, må jeg det. Ikke minst fordi tanken er at alle illustrasjoner skal vises sammen, enten trykket eller digitalt.
Videre ble hudfargen valgt, og da kom vi over til problematikken med bakgrunnsfarge!

Når jeg betrakter fargepaletten, ser jeg at brunfargen til Thomas ikke fungerer på nett. Når jeg trykker illustrasjonene ut, er det ikke samme kontrast. Dermed blir endelige valg av presentasjon litt viktig for endelig palett. Jeg skal legge til de to grønnfargene , og se hvordan det passer sammen.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar