RSS

Min bloggliste

Endre familietreet


Mens jeg arbeider med illustrasjonen jalapenos og Jenny, vandrer tankene til andre illustrasjoner. Familietreet var den første, og jeg husker at der er Jenny tegnet litt annerledes. Jeg finner raskt opp illustrasjoner og begynner å endre på ulike ting. Noen ting har jeg tenkt på tidligere, og notert at bør endres. Andre ting er som en sum av alle de vurderinger som er gjort underveis på de nadre illustrsjonene. I tillegg har nok mine kunnskaper og ferdighter på det tekniske frigjort tankekraft til illustrasjonene.
Navnene slettes, hvis det skal bli trykt kan de presenteres på en side for seg selv. Hvis det blir med lyd, kan de uttales. Fjerner graderinger, og velger samme bakgrunnsfage som de andre illustrasjonene. Jeg tenker nå at hvis de skal presenteres, blir det en og en i en oval form som de andre. I hodet mitt begynner presentasjonen å ta form. Når en betrakter fargene,ser det nesten ut som jeg har skiftet nyanser på mange. Det er rett og slett kontrasten blir mindre og fargene dempes. Liker det.

Justerer ned størrelsen på Hedda, og pga av litt dumme tekniske valg, måtte jeg kopiere Hedda og jobbe på siden. Ellers fikk jeg ikke kun karkert f. eks håret. Skifter fargen på munnen for å dempe dem litt. Synes at størrelsen nå passer bedre. Jenny skifter jeg ut , med Jenny fra jalapenos illustrasjonen. Hun får dermed litt rundere uttrykk, og halsen fungerer bedre. Fargen på håret til Thomas skiftes til den mellomste brunen. Det betyr jeg må inn på andre illustrasjoner etterpå. Jobber også er med å flytte opp halsen.

Kjenner at det å jobbe slik med å justere, liker jeg. Tankene vandrer om andre illustrasjner mens jeg jobber med denne. Jeg betrakter illustrasjonen på bloggen. Jeg tenker at hvis det blir presentert kun her, passer detaljenivået bra.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar